ONLINE HODINY

 

***FOR ENGLISH SCROLL DOWN***

 

 

PRIHLÁSENIE NA HODINY 

KLIKNITE na hodinu a VYPÍŠETE PRIHLÁŠKU. Následne Vám EMAILOM zašleme INŠTRUKCIE na pripojenie k hodine.

 

NAJBLIŽŠIE HODINY

PONDELOK 6.7. - ZUMBA LIVE prenos z ACADEMIE UNIVERSUM - ZIN Studio - TESTOVACIA HODINA ZADARMO

STREDA 8.7. - ZUMBA LIVE PRENOS z ACADEMIE UNIVERSUM - ZIN Studio - TESTOVACIA HODINA ZADARMO

PIATOK 10.7. -  HORUCKA PIATKOVEJ NOCI s Danielou a Adamom - ZOOM

 

PLATBA

Cena hodiny je 4 EUR. Spôsob platby ste uviedli v prihláške. Ak je to z Vašej strany možné, preferujeme platbu prevodom na účet.

 • IBAN: SK76 1100 0000 0029 2484 4210 * VARIABILNÝ SYMBOL  dátum hodiny DDMMRRRR * DO POZNÁMKY uveďte VAŠE MENO
 • Paypal: paypal.me/zumbaslovensko

 

APLIKÁCIA ZOOM

 1. Stiahnete si appku ZOOM a vytvoríte si svoj ÚČET. Ak pozeráte cez mobil, sťahujete appku do mobilu. Ak pozeráte cez PC, sťahujete appku do PC. Inštaláciu ľahko zvládnete, ale ak chcete, tu je VIDEO.
 2. Po vypísaní prihlášky Vám do emailu Vám zašleme LINK NA PRIPOJENIE k nášej hodine/meetingu.
 3. Pri vstupe do meetingu máte automaticky nastavený VYPNUTÝ MIKROFON (MUTE). Mikrofón si prosím nezapínajte. Ak potrebujete niečo povedať, NAPÍŠTE DO CHATU.

Ak používate appku ZOOM prvýkrát, tu je malý ŤAHÁK, kde je zakrúžkované na čo je potrebné kliknúť.

 

 

TIPY

 • Urobte si dostatok PRIESTORU
 • Obujte si tenisky a oblečte si športovú podprsenku – chcem aby ste išli NAPLNO
 • Pre lepší „párty zážitok“ si napojte Váš mobil alebo počiítač na REPRODUKTOR

TIPY PRE KVALITU PRENOSU:

 • Pred hodinou si REŠTARTUJTE SI PC
 • Počas streamu si ZATVORTE VŠETKY OSTATNÉ PROGRAMY A APLIKÁCIE, malo by to zvýšiť kvalitu prenosu
 • Ak ste na WIFI, snažte sa byť čo najblžšie k routeru. Kvalita internetového pripojenia ovplyvňuje kvalitu Vášho zážitku z hodiny. 
 • Ak sa náhodou zjaví PROBLÉM (napr. zvuk je nesynchrónny s pohybom), APLIKÁCIU ZOOM ZATVORTE a ZNOVU OTVORTE. Tiež skúste ZAPNÚŤ a VYPNÚŤ WIFI na Vašom zariadení.

 

VIDEO UKÁŽKA HODINY

 

***ENGLISH***

 

HOW TO REGISTER

CLICK on class below and FILL OUT REGISTRATION FORM. We will EMAIL you LINK to join the class.

 

UPCOMING CLASSES

MONDAY 6.7. - ZUMBA LIVE stream from ACADEMIA UNIVERSUM - ZIN Studio - FREE TEST CLASS

WEDNESDAY 1.7. - ZUMBA LIVE stream from ACADEMIA UNIVERSUM - ZIN Studio - FREE TEST CLASS

FRIDAY 10.7. -  FRIDAY NIGHT FEVER with Daniela and Adam - ZOOM

 

PAYMENT

Price of the class is  4 EUR. You marked form of payment in the registration form. If possible, we prefer payment via wire transfer. 

 • IBAN: SK76 1100 0000 0029 2484 4210 * VARIABLE SYMBOL is date of class DDMMYYYY * PAYMENT NOTE is YOUR NAME
 • Paypal: paypal.me/zumbaslovensko

 

ZOOM APP

 1. Download ZOOM APP and create your ACCOUNT. If you are using mobile phone, you will be directed to download the app to mobile phone. If you are using PC, you will be directed to download the PC version of the app.
 2. After you fill out registration form, we will email you the link to JOIN CLASS/MEETING
 3. As you join the meeting, settings will automatically MUTE your microphone. Please do not turn it on. If you need to say anything, please USE CHAT.  

If you are using ZOOM for the first time, here is a little CHEAT SHEET where you can see which option to select. 

 

 

FEW TIPS

 • Make sure you have ENOUGH ROOM
 • Make sure you wear sneakers and sportsbra so you can GIVE IT 100%
 • For better „party experience“  connect your phone or PC to a SPEAKER 

TIPY FOR BEST QUALITY OF THE STREAM

 • RESTART YOUR COMPUTER before class
 • During stream, please CLOSE ALL OTHER PROGRAMS and APPS
 • If you are on WIFI, try to stay close to the router. Quality of internet connection affects the quality of your class experience
 • In case of any PROBLEMS (e.g. sound asynchronous with the picture) CLOSE AND REOPEN THE APP. You can also try to TURN OFF WIFI on your device and TURN IT BACK ON.

 

VIDEO FROM OUR CLASS

Kontakt

Daniela Čavojec Česneková
daniela.cesnekova@zumbamail.com
00421 907 513 027

viac

Newsletter

Ak chcete dostávať najnovšie novinky, zadajte svoju e-mailovú adresu: