ONLINE HODINY

***FOR ENGLISH SCROLL DOWN***

 

PRIHLÁSENIE NA HODINY 

KLIKNITE na hodinu a VYPÍŠETE PRIHLÁŠKU. Následne Vám EMAILOM zašleme INŠTRUKCIE na pripojenie k hodine.

 

NAJBLIŽŠIE HODINY

ŠTVRTOK 13.5. o 19:00 - ZUMBA LIVE prenos

UTOROK 18.5. o 19:00 - ZUMBA LIVE prenos

ŠTVRTOK 20.5. o 19:00 - ZUMBA LIVE prenos

UTOROK 25.5. o 19:00 - ZUMBA LIVE prenos

ŠTVRTOK 27.5. o 19:00 - ZUMBA LIVE prenos

 

PLATBA

Cena hodiny je 4 EUR. Spôsob platby ste uviedli v prihláške. 

 

TIPY

 • Urobte si dostatok PRIESTORU
 • Obujte si tenisky a oblečte si športovú podprsenku – chcem aby ste išli NAPLNO
 • Pre lepší „párty zážitok“ si napojte Váš mobil alebo počiítač na REPRODUKTOR

 

TIPY PRE KVALITU PRENOSU

 • Pred hodinou si REŠTARTUJTE SI PC
 • Počas streamu si ZATVORTE VŠETKY OSTATNÉ PROGRAMY A APLIKÁCIE, malo by to zvýšiť kvalitu prenosu
 • Ak ste na WIFI, snažte sa byť čo najblžšie k routeru. Kvalita internetového pripojenia ovplyvňuje kvalitu Vášho zážitku z hodiny. 
 • Ak sa náhodou zjaví PROBLÉM (napr. obraz zmrzne), APLIKÁCIU ZATVORTE a ZNOVU OTVORTE. Tiež skúste ZAPNÚŤ a VYPNÚŤ WIFI na Vašom zariadení.

 

***ENGLISH***

 

HOW TO REGISTER

CLICK on class below and FILL OUT REGISTRATION FORM. We will EMAIL you LINK to join the class.

 

UPCOMING CLASSES

THURSDAY 13.5. at 19:00 - ZUMBA LIVE stream

TUESDAY 18.5. at 19:00 - ZUMBA LIVE stream

THURSDAY 20.5. at 19:00 - ZUMBA LIVE stream 

TUESDAY 25.5. at 19:00 - ZUMBA LIVE stream

THURSDAY 27.5. at 19:00 - ZUMBA LIVE stream

 

PAYMENT

Price of the class is  4 EUR. You marked form of payment in the registration form. If possible, we prefer payment via wire transfer. 

 

TIPS

 • Make sure you have ENOUGH ROOM
 • Make sure you wear sneakers and sportsbra so you can GIVE IT 100%
 • For better „party experience“  connect your phone or PC to a SPEAKER 

 

TIPY FOR BEST QUALITY OF THE STREAM

 • RESTART YOUR COMPUTER before class
 • During stream, please CLOSE ALL OTHER PROGRAMS and APPS
 • If you are on WIFI, try to stay close to the router. Quality of internet connection affects the quality of your class experience
 • In case of any PROBLEMS (e.g. picture freezes) CLOSE AND REOPEN THE APP. You can also try to TURN OFF WIFI on your device and TURN IT BACK ON.

 

Kontakt

Daniela Čavojec Česneková
daniela.cesnekova@zumbamail.com
00421 907 513 027

viac

Newsletter

Ak chcete dostávať najnovšie novinky, zadajte svoju e-mailovú adresu: