FAQ - inštruktori

Ako sa môžem stať Zumba® inštruktorom?

Prvým krokom je absolvovanie jedného zo školení pre inštruktorov Zumba Basic 1. Najbližšie termíny a miesta na Slovensku a v Čechách nájdete tu. Zoznam školení na celom svete: https://www.zumba.com/en-US/become-a-zumba-instructor (z menu Country vyberte želanú krajinu).

Po absolvovaní školenia môžete precvičovať hodiny s názvom Zumba a prezentovať sa ako Zumba inštruktor. Ak niekto precvičuje Zumba hodiny a nemá platnú Zumba licenciu, porušuje tým ochrannú známku a autorské práva Zumba fitness. Zoznam aktuálnych Zumba inštruktorov nájdete tu: http://search.zumba.com/instructors/

Školenie pre inštruktorov môže absolvovať ktokoľvek od 15 rokov (pre 15-18 ročných je potrebný písomný súhlas rodiča, pre viac informácii ma kontaktujte emailom). 


Aké sú podmienky pre absolvovanie školenia pre Zumba® inštruktorov?

Nemusíte spĺňať nijaké podmienky. Samozrejme, je výhodou, ak ste sa už niekedy zúčastnili Zumba hodiny alebo ak máte skúsenosti ako inštruktor iných skupinových cvičení alebo tanca. Ale nebojte sa, mnohí dnes známi a úspešní Zumba inštruktori boli len návštevníkmi hodín a nemali skúsenosti s precvičovaním. Na školeniach máme vždy aj percento ľudí, ktorí nikdy neboli na Zumba hodine. Nácvik krokov a príprava hodiny im môže trvať dlhšie, ale mnohí z nich sú rovnako úspešní. Všetko je o tréningu, praxi a ďalšej práci na sebe. Odporúča sa certifikát inštruktora aerobiku*, ale nie je podmienkou pre účasť na školení.

* Licencia Zumba fitness Vám dáva právo precvičovať hodiny s názvom Zumba® a hovoriť si Zumba® inštruktor (a bez tejto licencie nie je možné precvičovať Zumba hodiny!). Zároveň je Zumba® v Čechách a na Slovensku chápaná ako fitnes program, preto na jeho precvičovanie môže byť potrebný fitnes certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva v ČR/SR (napr. akreditovaný certifikát inštruktora aerobiku a pod.) Je na vašej vlastnej zodpovednosti, aby ste si preverili, čo je v mieste Vášho bydliska potrebné.

Ak budete chcieť precvičovať vo fitnes centre alebo tanečnej škole - je potrebné si preveriť v mieste Vášho bydliska, prípadne u Vášho budúceho zamestnávateľa, či budete potrebovať aj akreditovaný certifikát inštruktora aerobiku alebo nie.

Ak nebudete chcieť precvičovať pod fitnes centrom alebo tanečnou školou, ale budete si chcieť založiť živnostenský list na Zumba fitness - prosím informujte sa o podmienkach založenia živnosti na živnostenskom úrade v mieste, kde budete precvičovať.

 

Je súčasťou školenia aj záverečná skúška?

Nie, na konci školenia sa neskladá písomná alebo praktická skúška. Všetkým účastníkom školenia chceme dať rovnakú šancu ďalej na sebe pracovať, trénovať a vzdelávať sa, tak aby sami usúdili kedy sú ako inštruktori pripravení odcvičiť svoju prvú hodinu.

 

Ako dlho je platná moja licencia Zumba® inštruktora?

Váša licencia je platná 6 mesiacov. Tak ako pri každom zamestnaní, od profesionálov v jednotlivých odvetviach sa očakáva, že budú neustále pracovať na tom, aby mali najnovšie informácie z daného odvetvia, neustále sa vzdelávali a „držali tempo“ s novinkami a trendmi. Pre Spoločnosť Zumba Fitness je dôležité, aby si inštruktori zachovávali vysokú úroveň odbornosti a profesionálnych vedomostí. Aby tomu tak bolo, Zumba Fitness poskytuje možnosti neustáleho vzdelávania v rámci programu ZIN (Zumba Instructor Network), ktorý Vám okrem platnosti licencie zabezpečuje aj neustálu išpiráciu a výrazne uľahčuje prípravu na predcvičovanie Zumba hodín. Svoje znalosti môžte ďalej rozširovať aj na špecializovaných školeniach. Ich zoznam nájdete tu

 

Ako zabezpečím, aby bola moja licencia Zumba® inšruktora platná?


Aby Vaša licencia bola platná, je potrebné si aktivovať členstvo ZIN™ - Zumba Fitness ponúka vzdelávací program pre všetkých Zumba inštruktorov známy ako ZIN (Zumba Instructor Network). Členovia pravidelne dostávajú nové choreografie a hudbu, aby mohli neustále vylepšovať svoje Zumba hodiny a prinášať účastníkom niečo nové. ZIN má mnoho ďalších výhod, podrobnosti o tomto skvelom podpornom programe a prihlásení sa dozviete na školení. Ak máte aktívne členstvo v ZIN, Vaša licencia je platná počas doby Vášho členstva. 

 

Čo ak niekto v mojom okolí precvičuje Zumba® hodiny bez licencie?

Zumba Fitness podporuje svojich licencovaných inštruktorov, ktorí pomáhajú udržiavať integritu ochrannej známky Zumba fitness a veľmi oceňuje Vašu asistenciu pri nahlasovaní problémov s porušovaním autorských práv.
Ak si chcete overiť, či daný inštruktor má platnú licenciu, kliknite sem http://search.zumba.com/instructors/ a zadajte jeho meno. Ak sa jeho meno neobjaví na zozname, jeho licencia je neplatná alebo precvičuje Zumba hodiny nelegálne.

Ak chcete nahlásiť nelegálneho inštruktora alebo zariadenie, kliknite sem https://www.stoppartycrashers.com/. Nájdete tu informácie, ako reportovať ilegálneho inštruktora. Je veľmi dôležité, aby ste uviedli kontaktné informácie (meno, email, telefón, prípradne link na facebook) na daného "inštruktora". Nahlasovanie je anonymné.

 

Čo ak som prihlásený/á na školenie a nemôžem sa ho zúčastniť?

Ak sa nemôžete zúčastniť školenia inštruktorov, na ktoré ste prihlásnený/á, môžete svoj kredit previesť na školenie s iným dátumom. Prevody na iný dátum sú možné až do jedného roku po pôvodnom dátume školenia inštruktorov. Kredit sa dá previesť len na školenia, na ktorých sú ešte voľné miesta.

 

STORNO POPLATOK - Zrušenie registrácie

• Ak požiadate o zrušenie registrácie na školení a vrátenie peňazí 3 týždne pred pôvodným dátumom školenia - poplatok 25 USD
• Ak požiadate o zrušenie registrácie na školení a vrátenie peňazí menej ako 3 týždne pred pôvodným dátumom školenia - poplatok 75 USD

 

Kontakt

Daniela Čavojec Česneková
daniela.cesnekova@zumbamail.com
00421 907 513 027

viac

Newsletter

Ak chcete dostávať najnovšie novinky, zadajte svoju e-mailovú adresu: